รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุวดี แสงพระเวส (จุ๋งหริ๋ง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 3
อีเมล์ : suwadeesangprawet@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Thai Town QV restaurant
ตำแหน่ง : Chef
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Australia

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ส.ค. 2563,12:54 น.   หมายเลขไอพี : 49.185.1.172


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล