ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-Net ม.6
โรงเรียนนารีนุกูล ฝ่ายวิชาการ
21 ก.พ. 63 มิสซาปัจฉิมนิเทศ และงานบัณฑิตน้อย
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
17 ก.พ. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-Net ป.6 และม.3
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ธ.ค. 62 ถึง 28 ธ.ค. 62 Ave Camp 2019
สวนสัตว์อุบลราชธานี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 62 ถึง 24 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
20 ธ.ค. 62 Christmas day
โรงเรียนอาเวมารีอา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 ธ.ค. 62 Christmas Night
โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนอาเวมารีอา
04 ธ.ค. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนอาเวมารีอา
18 ต.ค. 62 ถึง 27 ก.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
03 ต.ค. 62 ถึง 27 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนอาเวมารีอา
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
14 ก.ย. 62 งานฉลองเทิดทูนกางเขน
อาสนวิหารแม่พระนิรมล งานอภิบาล
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 งานกีฬาสี
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ส.ค. 62 มิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
โรงเรียนเาเวมารีอา งานอภิบาล
08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ส.ค. 62 งานวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอาเวมารีอา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 62 คณะครูและเรียนร่วมประเภณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ทุ่งศรีเมือง (ถนนอุปราช) ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 English Camp
โรงเรียนอาเวมารีอา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือ
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
โรงเรียนอาเวมารีอา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 มิ.ย. 62 ระลึกถึง ฯพณฯ ลัมแบรด์ เดอ ลาม็อท
โรงเรียนอาเวมารีอา งานอภิบาล
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 มิ.ย. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 พ.ค. 62 มิสซาเปิดปีการศึกษา
อาสนวิหารแม่พระนิรมล งานอภิบาล
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ