ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมการเรียน (อ่าน 2566) 03 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 1137) 03 พ.ค. 64
โรงเรียนอาเวมารีอาเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 71) 02 พ.ค. 64
โรงเรียนอาเวมารีอาขอแจ้งกิจกรรมที่ดำเนินการในระหว่างนี้ (อ่าน 325) 01 มี.ค. 64
จดหมายแจ้งเรียนออนไลน์ (อ่าน 974) 16 พ.ค. 63
เช็คผลการเรียนใช้ระหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านตามรายชื่อนี้ (อ่าน 2745) 23 มี.ค. 63
วิธีเข้าสู่ระบบเช็คผลการเรียน (อ่าน 2122) 06 มี.ค. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2050) 03 มี.ค. 63
ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 14)