ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) (อ่าน 998) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องMEP) (อ่าน 979) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 929) 06 เม.ย. 61
ค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2383) 17 พ.ย. 60
โรงเรียนอาเวมารีอาเปิดรับสมัครสอบ TEDET (อ่าน 1687) 20 มิ.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 2593) 08 เม.ย. 60
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3161) 20 มี.ค. 60